ده اصل ثابت فرزند پروری

ده اصل ثابت فرزند پروری

“ده اصل ثابت فرزند پروری” یکی از کتاب هایی است که کوشیده است تمام آموزه های تربیتی که والدین باید بدانند را در 10 اصل کلی تجمیع کند و به زبانی ساده و با مثال هایی گویا به پدر و مادرها بیاموزد.
سواد زندگی – هر پدر و مادر مسؤولیت شناسی می خواهد بهترین روش ها را برای تربیت فرزندانش به کار گیرد. با این حال اکثراً نه درس اش را خوانده اند و نه می دانند چه کتابی می تواند به ایشان کمک کند.ده اصل ثابت فرزند پروری

“ده اصل ثابت فرزند پروری” یکی از کتاب هایی است که کوشیده است تمام آموزه های تربیتی که والدین باید بدانند را در 10 اصل کلی تجمیع کند و به زبانی ساده و با مثال هایی گویا به پدر و مادرها بیاموزد، از جمله محبت، حل مسأله، مقررات، استقلال، احترام و … .

اگر منتظر آمدن فرزندی هستید یا فرزند/فرزندانی دارید و می خواهید روابط تان با آنها را بهبود ببخشید و تربیت موثرتری برایشان داشته باشید، مطالعه “ده اصل ثابت فرزند پروری” را پیشنهاد می کنیم.

کتاب را “لارنس اشتاینبرگ” نوشته و مهرنوش عابر ترجمه کرده است.
ناشر نیز انتشارات “رشد” است که در نشر کتاب های تربیتی و روان شناسی تخصص دارد.

می توانید کتاب را از خود انتشارات رشد و از طریق این لینک سفارش دهید.

توجه:
اگر لینکی معرفی می کنیم صرفاً جهت سهولت در یافتن و تهیه کتاب است؛ مستحضر باشید که برای معرفی و دادن لینک، با هیچ ناشر، کتابفروشی یا فروشگاهی قرارداد و توافق مالی نداریم.

منبع : سوادزندگی